YES teki käsikirjan rehtoreille, opettajille ja opinto-ohjaajille yrittäjämäisemmän lukion kehittämiseen

Miten lukiot voivat kehittää toimintakulttuuriaan vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin? YES julkisti Uuden osaamisen lukio – Rohkea, avoin ja yhteisöllinen -käsikirjan, joka on tehty lukion rehtorien, opettajien ja opinto-ohjaajien avuksi. Se esittelee lukion, joka vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin yrittäjämäisellä, avoimella ja yhteisöllisellä toimintakulttuurilla.

Käsikirja on 17 lukiossa kahden ja puolen vuoden aikana tehdyn kehittämistyön ja kokeilujen tulos.

– Opetussuunnitelmien mukaan yksi lukiokoulutuksen tehtävä on kehittää opiskelijoiden työelämävalmiuksia. Myös nuoret itse toivovat lukioon enemmän työelämälähtöisyyttä. Käsikirja auttaa rakentamaan lukioita, jotka antavat opiskelijoille valmiudet jatko-opintoihin, työelämään ja yrittäjyyteen. Se myös avaa niitä mahdollisuuksia, joita uuden osaamisen lukio tuo lukiolle, lukiolaiselle, yhteiskunnalle ja työelämälle, kertoo YES ry:n koulutuspäällikkö Elli-Noora Lassy.

Lukiokäsikirja julkistettiin YES-joulupuuroilla Helsingissä 13. joulukuuta.

Uuden osaamisen lukio on oppimisen ekosysteemi, joka kehittää opiskelijoiden tietoja ja taitoja laaja-alaisesti, sallii yksilölliset oppimispolut ja edistää avointa ja aktiivista yhteisöllisyyttä.

– Lukiokoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja yleissivistys. On kuitenkin hyvä muistaa, että yleissivistyksen luonteeseen kuuluu se, että se elää ajassa. Yleissivistys on niitä tietoja ja taitoja, joita tarvitaan elämässä pärjäämisessä. Työelämä- ja yrittäjyystaidot eivät ole vastakohta yleissivistykselle; ne ovat osa sitä, sanoo YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

Käsikirjasta löytyy uuden osaamisen lukion konkreettinen mallinnus, joka auttaa lukiokenttää toimintakulttuurin kehitystyössä. Erityisenä painotuksena käsikirjassa on yhteistyön kehittäminen lukiossa. Käsikirja tarjoaa opettajien opetuksen tueksi 15 käytännönläheistä mallia, joilla lukiot voivat lähteä kehittämään lukiolaisten ja opetushenkilöstön työelämä- ja yrittäjyysosaamista.Uuden osaamisen lukio -malli.

Käsikirjassa on opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen näkökulmakirjoitus, jossa hän avaa lukiouudistusta ja syitä sille, miksi uutta ja työelämälähtöisempää lukiota tarvitaan. Ministerin mukaan kiihtyvä työelämän muutos edellyttää uudenlaista osaamista, jota koulutuksen pitää pystyä tarjoamaan.

Lue Uuden osaamisen lukio – Rohkea, avoin ja yhteisöllinen -käsikirja tästä.

Käsikirjassa esiteltyjen mallien lisäksi hyvien mallien kerääminen jatkuu ja ne julkaistaan tammikuussa 2019 osoitteessa tralla.fi/uudenosaamisenlukio.

Uuden osaamisen lukio -käsikirja syntyi YES – Lukiot työelämään -hankkeessa, jossa rakennettiin työelämälähtöisempää lukiokoulutusta muun muassa kehittämällä erilaisia konkreettisia malleja lukioiden työelämäyhteistyöhön. Mukana oli 17 lukiota, joissa toimintaan osallistui vuosittain liki 4 500 opiskelijaa ja yli 400 opettajaa, rehtoria ja opinto-ohjaajaa. Käsikirja tehtiin keräämällä palvelumuotoiluprosessilla näkemyksiä työelämälähtöisen lukion toimintakulttuurista, työelämäyhteistyön muodoista ja siitä, millaista osaamista ja ymmärrystä lukiolaisten tulisi saada tulevaisuuden työelämälähtöisestä lukiosta.

Korsholm gymnasium tarjoaa yrittäjyyttä ja työelämätaitoja

YESin yrittäjyyskasvatuksen ystäväkirjassa vuorossa on Korsholm gymnasium, joka tarjoaa opiskelijoilleen yrittäjyyskursseja, yrittäjyysaiheisia teemaopintoja ja -viikkoja ja erilaisia oppimisympäristöjä, joissa opiskelijat pääsevät tutustumaan koulun ulkopuoliseen opiskeluun ja työelämään. Lukiossa on myös mahdollisuus perustaa oma yritys NY Vuosi yrittäjänä -kurssilla.

Tämän ystäväkirjan täyttivät rehtori Joakim Bonns ja opettaja Hans Backman.

lukion nimi: Korsholm gymnasium
paikkakunta: Korsholm
opiskelijoita: 198
opettajia: 18
Onko meidän lukiossa yrittäjyyskursseja, mitä? Ovatko ne pakollisia vai vapaaehtoisia?

Kyllä, meillä on kaksi valinnaista yrittäjyyteen liittyvää kurssia: liiketalouden kurssi ja NY Vuosi yrittäjänä -kurssi. Lisäksi opiskelijoille on tarjolla TATin Yrityselämän nuoret sukupolvet -bisneskursseja.

Näkyykö meidän lukiossa yrittäjyyskasvatus myös muissa oppiaineissa? Miten?

Kyllä, muun muassa matematiikassa ja yhteiskuntaopissa, joissa yrittäjyys näkyy pääasiassa yritysvierailujen ja vierailevien luennoitsijoiden kautta.

Onko meidän lukiossa erilaisia oppimisympäristöjä?

Pyrimme siihen, että monia yhteistyöprojekteja ei tehdä koulurakennuksessa, vaan että opiskelijat pääsevät suurimmaksi osaksi tekemään niitä koulun ulkopuolelle “oikeaan maailmaan”. Näin voimme paitsi tukea uusien oppimisympäristöjen syntymistä, myös tarjota opiskelijoillemme mahdollisuuden tutustua koulun ulkopuoliseen opiskeluun ja työelämään.

Onko meidän lukiossa teemaopintoja?

Lukiossamme järjestetään teemaviikko, jonka aikana toteutetaan seitsemän erilaista projektia koko koulun voimin.

Onko meidän lukiossa yrittäjyyspäiviä tai teemapäiviä, joihin sisältyy yrittäjyyskasvatusta?

Kahtena viime vuotena olemme järjestäneet kaksi Työelämätaidot ja yrittäjyys -aiheista teemapäivää. Toisena teemapäivänä järjestettiin työpajoja, joiden aiheina oli mm. “CV ja työhakemus”, “Työelämän etiketti – työelämän pelisäännöt”, “Ole oma pomosi – luo oma kesätyöpaikkasi” ja “Ensiapu yrittäjyyteen – Mitä sinun tarvitsee tietää ennen yrityksen perustamista”. Toisena teemapäivänä opiskelijat saivat itse valita heitä kiinnostavia yrityksiä ja järjestää niihin vierailut.

Tehdäänkö meidän lukiossa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa?

Kyllä, teemme yhteistyötä muun muassa Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjien, Mustasaaren Yrittäjien, Svenska Handelhögskolanin, Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin kanssa.

Onko meidän lukiossa vieraillut yrittäjiä? Kuka on ollut mieleenpainuvin yritysvieras?

NY-lähettiläs Helmi Nurkkalan vierailu lukiossamme antoi uusia näkemyksiä sekä herätti inspiraatiota, kiinnostusta ja uteliaisuutta.

Onko meidän lukiossa mahdollista perustaa oma harjoitusyritys osana opiskelua?

Kyllä, NY Vuosi yrittäjänä -kurssilla.

Mitä valmiita malleja tai työkaluja meidän lukiossa käytetään?

Käytämme muun muassa TATin ja Nuori Yrittäjyys ry:n materiaaleja ja tarjoamme niiden kursseja.

Onko meidän lukiossa osuuskuntatoimintaa tai lukion oma yritys?

Oppilaskunta toimii osittain yrityksenä. Tähtäämme siihen, että tänä lukuvuonna perustetaan yritys pyörittämään kahvilatoimintaa.

Pääsevätkö meidän lukiossa oppilaat osallistumaan kurssisisältöjen tai teemapäivien suunnitteluun?

Kyllä, pyrimme aina ottamaan opiskelijat mukaan suunnittelu- ja työryhmiin. Yrittäjyysaiheiset teemapäivämme ovat pitkään olleet opiskelijoiden suunnittelemia.

Mikä on hauskin yrittäjyyskasvatukseen liittyvä juttu mitä olemme tehneet yhdessä?

Reissu Amsterdamiin ja Niken Euroopan pääkonttoriin yhdessä Svenska handelshögskolanin vaasalaisten opiskelijoiden kanssa oli äärimmäisen inspiroiva ja herätti paljon kiinnostusta opiskelijoissamme; muun muassa yrittäjyysaiheisia kursseja valittiin sen jälkeen enemmän.


Onko meidän lukiossa työelämään tutustumisjaksoa opiskelijoille, opettajille tai rehtorille, tai suunnitteilla sellaista?

Opiskelijamme on mahdollisuus osallistua vuosittain järjestettävään Päivä Johtajana -kampanjaan.

Harjoitellaanko meidän lukiossa työnhakutaitoja?

Kyllä, osana sekä kielikursseja että opinto-ohjauksen pakollisia kursseja. Muun muassa suomen kielessä opiskelijat tekevät omat LinkedIn-profiilit ja työstävät omaa CV:tä, joka toimii työnhaun perustana.

Onko meidän lukiossa pohdittu omia, koulun ulkopuolella hankittuja taitoja ja vahvuuksia ja miten niitä voisi hyödyntää opiskelussa tai työelämässä?

Teemme yhteistyötä useiden oppilaitosten ja organisaatioiden kanssa. Tällä hetkellä suunnittelemme kurssia johtajuudesta, johon etsimme osaamisalueita sekä yritysmaailmasta että politiikasta.

Saako meidän lukiossa yrittää, epäonnistua ja oppia epäonnistumisista?

Lukiomme pitää olla ympäristö, joka kannustaa nuoria panostamaan asioihin ja menestymään. Mutta sen pitää myös olla paikka, jossa saa epäonnistua ja jossa saa sen jälkeen tukea, jotta seuraava projekti onnistuu.

Onko meidän lukiossa opettajilla mahdollisuus kehittää yrittäjyyskasvatusta omassa oppiaineessaan?

Kyllä, opettajilla on mahdollisuus olla aloitteellisia ja he ovatkin!

Jutun kuvat:  Nina Ingves ja Joakim Bonns.

Karhulan lukio on mukana YES – Lukiot työelämään -hankkeessa, jonka tavoitteena on rakentaa työelämälähtöisempää lukiokoulutusta. Tässä juttusarjassa esittelemme kerran kuukaudessa yhden hankkeessa mukana oleva lukion yrittäjyyskasvatusta. Katso sarjassa aiemmin ilmestyneet jutut:

Tästä mallia työelämälähtöiseen lukioon: yritteliäs ja yhteisöllinen Karhulan lukio

Karhulan lukiossa yrittäjyyskasvatus näkyy yrittäjyyslinjan lisäksi monipuolisesti myös muissa oppilaineissa ja yhteistyötä tehdään laajasti muiden toimijoiden kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Opiskelijat voivat perustaa harjoitusyrityksen ja kaikki kakkoset suorittavat TET-jakson. Myös opettajien yrittäjyyskasvatusosaamiseen panostetaan.

Nivalan lukiossa opiskelijat pääsevät tutustumaan työelämään ja perustamaan oman harjoitusyrityksen – lukiolla on myös oma yritystiimi

Nivalan lukiossa on tarjolla yhteensä kuusi yrittäjyyskurssia, ja yrittäjyysaiheista toimintaa on järjestetty kaikille lukiolaisille. Esimerkiksi Amazing Business Race on jokakeväinen tempaus lukion kakkosluokkalaisille.

Teemaopintoja, erilaisia oppimisympäristöjä ja työelämään tutustumista – näin yrittäjyyskasvatus toteutuu Pieksämäen lukiossa

Pieksämäen lukio tekee eri oppilaineissa paljon yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, ja vierailuja järjestetään puolin ja toisin. Tänä keväänä kaikille 2. vuosikurssin opiskelijoille järjestettiin myös lukiotet.

Haminan lukiossa kaikki lukiolaiset pääsevät kahdeksi päiväksi TETiin, myös ope-TET käytössä

Haminan lukiossa toteutetaan oppiainerajat ylittäviä kursseja, järjestetään yrittäjyyspäiviä ja tehdään paljon yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Kaikki lukiolaiset suorittavat kaksi päivää työelämään tutustumista lukion aikana,  ja myös opettajat pääsevät ope-tettiin.

Raision lukiossa yrittäjyyskasvatusta saavat niin opiskelijat, opettajat kuin rehtorikin

Raision lukiossa opiskelijoille on tarjolla viiden kurssin laajuinen Yrittäjyyslinja. Opiskelijoilla on mahdollisuus perustaa NY-yritys, ja yhteistyö muiden koulujen ja yrittäjien kanssa on tiivistä.

Mikkelin lukiossa opiskelijat pääsevät ideoimaan kurssisisältöjä ja opettajat tutustuvat työelämään

Mikkelin lukion opiskelijoille on tarjolla yrittäjyyskursseja ja teemaopintoja, ja moneen kurssiin sisältyy yhteistyötä työelämän kanssa.

Kiimingin lukio panostaa nyt yrittäjyyskasvatukseen

Kiimingin lukiossa on tänä lukuvuonna merkittävänä painopistealueena yrittäjyyskasvatus.

Kotkan lyseon lukiossa opiskellaan yrittäjämäisellä otteella

Kotkan lukiossa yhteistyökumppanien verkosto on laaja ja yrittäjyyskasvatusta viedään nyt yhdessä virkeästi eteenpäin.

Näin Mäntsälän lukiossa toteutetaan yrittäjyyskasvatusta

Mäntsälän lukiossa opiskelijat muun muassa käyvät yritysvierailuilla, tekevät TET-päiviä ja kuulevat yliopisto-opiskelijoilta jatko-opinnoista.

 

[/su_column] [/su_row]

Anna tunnustusta hyvälle yrittäjyyskasvattajalle – ehdota YES Agenttia

Tunnetko rohkeita opettajia, uraauurtavia rehtoreita, yrittäjämäisiä kouluja tai loistavia tiimejä tai yhteisöjä? Ehdota meille kuka, mikä tai ketkä ansaitsisivat mielestäsi YES Agentti -tunnustuksen.

Me YES-verkostossa tahdomme nostaa esille sitä työtä, jota Suomessa tehdään yrittäjyyskasvatuksen ja koulutuksen kehittämiseksi.

Siksi palkitsemme YES Agentti – yrittäjyyskasvatuksen kehittäjä -tunnustuksella vuosittain toimijoita, jotka ovat edistäneet yrittäjyyskasvatusta omassa lähiympäristössään.

Nyt sinäkin voit ehdottaa hyviä tyyppejä, tiimejä tai yhteisöjä palkittaviksi! Vuoden YES Agentit julkistetaan joulukuussa.

Voit lähettää nettilomakkeella oman ehdotuksesi. Nyt on tilaisuutesi antaa tunnustusta hyvälle yhteistyökumppanille. Voit myös tehdä useampia ehdotuksia.

 

Lue, ketkä palkittiin viime vuonna: Katso Suomen parhaat yrittäjyyskasvattajat: vuoden YES Agentit 2017 palkittiin

 

YES Business Tour tutustutti opettajat Kokkolan Industrial Parkiin

YES Kokkolan järjestämä kiertoajelu Kokkola Industrial Parkiin antoi opettajille mahdollisuuden tutustua alueen kemianteollisuuteen ja solmia uusia kontakteja alan yrityksiin.

Minna Pöyhtäri ja Timo Rajaniemi.

YES Business Tour yrittäjyyskasvatuksen malli, jossa opettajat pääsevät tutustumaan oman kunnan tai lähialueen elinkeinoelämään vierailemalla paikallisissa yrityksissä.

Viime viikolla YES Business Tour Keski-Pohjanmaalla, kun Kokkolan seudun opettajat lähtivät YES Kokkolan ja Päivi Salmelan johdolla hakemaan ideoita omaan opetukseensa Kokkola Industrial Parkin yrityskeskittymästä.

Kokkola Industrial Park (KIP) on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä, jossa toimii useita kemian- ja metallialan huippuyrityksiä. Yhteensä alueella toimii noin 70 yritystä ja lähes 140 ammattiryhmää.

Yritykset työllistävät suoraan 2 200 henkilöä.

Iltapäivän aikana opettajat pääsivät kiertoajelulle tehdasalueelle ja perehtyivät sen toimintaan.

Luokanopettaja Johanna Melender ilahtui mahdollisuudesta tutustua alueeseen paikan päällä.

– Paikka oli minulle ennestään tuttu, mutta onhan noista ajoista tapahtunut huimaa muutosta parempaan. Edelleen oli hämmentävää kuulla, kuinka iso työllistäjä, jatkuvasti kehittyvä ja merkityksellinen alue tuo on. Meidät kokkolalaiset pitäisi jotenkin enemmän saada tietoiseksi positiivisella tavalla KIPistä. Itse olin erittäin vakuuttunut siitä, miten tuolla alueella on nykypäivän trendikäs kiertotalous toiminut jo yli 50 vuotta, Melender sanoo.

Päivi Salmela on YES-aluetoimija Kokkolan alueella, ja hän toimii myös luokanopettajana Torkinmäen koulussa.

– Työnäni on tukea ja innostaa kouluja monipuolisten oppimisympäristöjen luomiseen ja etsimiseen sekä tukea opettajia erilaisten yrittäjyyskasvatusmateriaalien ja NY-ohjelmien käyttöönotossa. Käyn tapaamassa paikallisia yrittäjiä ja kuuntelemassa heidän ajatuksiaan ja ideoita yhteistyöhön koulujen kanssa. Tavoitteenani on myös tuoda innostavia tapahtumia nuorille, mistä he voisivat löytää kipinän omaan työuraansa.

Kuvassa opinto-ohjaaja Johanna Elo sekä YES Kokkolan aluetoimija Päivi Salmela.

Kokkola Industrial Parkin eli Kokkolan Suurteollisuusalueen läheisyydessä sijaitsee myös Kokkolan Satama.

Kuvat: vierailulla olleet opettajat ja Päivi Salmela.

Lue lisää YES Business Tour -mallista

Miksi lukiot eivät valmista nuoria enemmän työelämään? Nämä kuusi asiaa pitäisi ainakin ensin ratkaista

Lukiolaiset kaipaavat lisää työelämään liittyvää tietoa ja opetusta. Miksi he eivät saa sitä? YES – Lukiot työelämään -hankkeessa kehitetään yhdessä ratkaisuja.

Yksi lukiokoulutuksen tehtävistä on kehittää opiskelijoiden valmiuksia työelämään ja työhön. Näin sanotaan vuonna 2016 voimaan tulleessa opetussuunnitelmassa.

Myös lukiolaiset itse kaipaavat työelämätietoa. Kun koulu loppuu -tutkimuksen mukaan vain 34 % lukiolaisista on sitä mieltä, että he ovat saaneet riittävästi ohjausta opintojensa aikana uravalintoihin. Jatko-opintoihin liittyvään ohjaukseen lukiolaisista on tyytyväisiä vain vajaa puolet (49 %).

Vaikka työelämätietoa kaipaavien nuorten määrä on ollut suuri jo usean vuoden ajan, muutos on hidasta. Kaksi vuotta sitten kyselyn luvut olivat 30 % ja 43 %.

– Meillä on Suomessa paljon erinomaisia edelläkävijälukioita, joissa tehdään paljon yrittäjyyskasvatusta ja työelämäyhteistyötä. Työelämälähtöisyys pitäisi saada kuitenkin joka lukioon. Työelämään ja työhön liittyvien valmiuksien oppiminen on jokaisen nuoren oikeus ja nuoren työelämään valmentaminen kuuluu koko koululle ja jokaiselle opettajalle, sanoo YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

Työelämälähtöisyys vaatii uusia ratkaisuja

Mitkä asiat sitten estävät työelämälähtöisen lukion toteutumisen?

Muun muassa tätä pohdittiin keskiviikkona YES-verkoston Tulevaisuuden työelämälähtöisen lukion työpajassa Helsingissä. Työpaja oli osa YES – Lukiot työelämään -hanketta, joka päättyy vuoden lopussa.

Työpajassa hankelukioiden rehtorit, opettajat sekä muut yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijat määrittelivät suurimmiksi esteiksi seuraavat:

YES-verkosto julkaisee tänä vuonna tulevaisuuden työelämälähtöisen lukion toimintamallin

YES – Lukiot työelämään -hankkeessa järjestetyissä työpajoissa, tapahtumissa ja keskusteluissa on ideoitu yhdessä, miten erilaisiin työelämälähtöisen lukion haasteisiin löydetään toimivat ratkaisut.

YES-verkosto julkaisee tänä vuonna hankkeen tuloksena tulevaisuuden työelämälähtöisen lukion toimintamallin.

– Toimintamallin tarkoituksena on auttaa lukiota rakentamaan työelämälähtöisempää lukiota ja yrittäjämäistä toimintakulttuuria. Toivomme, että loppuvuodesta julkaistavaa mallia voivat hyödyntää kaikki lukiot, Lehtonen sanoo.

Tulevaisuuden työelämälähtöinen lukio kehittää opiskelijoiden valmiuksia työelämään, työhön ja yrittäjyyteen.

– Työelämälähtöisestä lukiosta valmistuu opiskelijoita, joilla on yrittäjämäistä asennetta, ymmärrys omista vahvuuksistaan ja laaja yleissivistys, johon kuuluu työelämässä ja yrittäjyydessä tarvittavat tiedot ja taidot. Näin nuoret saavat valmiudet jatko-opintoihin ja työelämässä toimimiseen.

Työelämälähtöisen lukion haasteita ratkottiin työpajassa Helsingissä 2. lokakuuta. 

YES-verkoston Lukiot työelämään -hanke toteutetaan 1.4.2016–31.12.2018. Hankkeessa on mukana 17 lukiota ja kuusi YES-aluetoimistoa, jotka toimivat lukioiden tukena kehitystyössä. Yhteistyökumppaneita ovat Nuori Yrittäjyys ry, Suomen Yrittäjät sekä YES-verkoston alueelliset ja valtakunnalliset taustaorganisaatiot. Hanketta koordinoi Valtakunnallinen YES ry. Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Lue lisää hankkeesta.

Lue miten yrittäjyyskasvatusta toteutetaan hankelukioissa

YESin ystäväkirja-juttusarjassa esittelemme kerran kuukaudessa yhden hankkeessa mukana oleva lukion yrittäjyyskasvatusta. Lue sarjan tähän mennessä ilmestyneet jutut.

Lisää lukioaiheisia uutisia:

26.9.2016: Nyt muutetaan lukiokoulutusta: 17 lukion tavoitteena yrittäjämäinen toimintakulttuuri
24.5.2016: Työelämää ei ole varaa sivuuttaa – lukiot tarvitsevat toimintakulttuurin muutosta
20.10.2015: Lukiot tahtovat työharjoittelua ja tietoa työelämästä

 

 

Tästä mallia työelämälähtöiseen lukioon: yritteliäs ja yhteisöllinen Karhulan lukio

YESin yrittäjyyskasvatuksen ystäväkirjassa vuorossa on Karhulan lukio Kotkassa. Yrittäjyyslinjan lisäksi Karhulan lukiossa yrittäjyyskasvatus näkyy monipuolisesti myös muissa oppilaineissa ja yhteistyötä tehdään laajasti muiden toimijoiden kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Opiskelijat voivat perustaa harjoitusyrityksen ja kaikki kakkoset suorittavat TET-jakson. Myös opettajien yrittäjyyskasvatusosaamiseen panostetaan.

Tämän ystäväkirjan täyttivät Karhulan lukion yrittäjyystiimi; opettajat Pirjo Welling, Satu Häyry, Sanna Sirola, Petri Anttila ja Jarno Syrjäläinen. Jarno Syrjäläinen ja Sanna Sirola ovat mukana YES Tutorope-koulutuksessa, jossa YES-verkosto kouluttaa 100 yrittäjyyskasvatuksen tutoropettajaa vuonna 2018.

lukion nimi: Karhula lukio
paikkakunta: Kotka
opiskelijoita: 363
opettajia: 25
Onko meidän lukiossa yrittäjyyskursseja?

Kyllä, vuodesta 2006 alkaen lukion yrittäjyyslinja, jossa suoritetaan 14 kurssia yrittäjyyteen painottuvia opintoja. Yrittäjyyskursseja ja -projekteja on tarjolla myös muille kuin linjan opiskelijoille.

Yrittäjyyslinjan opiskelijoita Slush Youth-tapahtumassa joulukuussa 2017.

Miten meidän lukiossa yrittäjyyskasvatus näkyy muissa oppiaineissa?

Eri oppiaineiden kansainvälisissä projekteissa yrittäjyys on vahvasti mukana. Musikaaleja ja hyväntekeväisyyskonsertteja on järjestetty musiikin tai oppilaskunnan projekteina, näytelmiä musiikin ja äidinkielen projekteina. Yritys Hyvä-kilpailua on toteutettu mm. filosofian kurssilla.

Yhteiskuntaopissa on tarjolla soveltavat kurssit Yrittäjyyden perusteet (Skilloon), Markkinointi ja mainonta (TAT), matematiikassa Talousmatematiikan kurssi (TAT), äidinkielessä Yritysviestintä (TAT) ja Kulttuurien välinen viestintä, opinto-ohjauksessa OPO1 (TAT) sekä vapaavalintaisena kurssina Globaalit markkinat (TAT).

Uutena toimintamuotona lukiossa aloitettiin opiskelijamentorointi.

Onko meidän lukiossa erilaisia oppimisympäristöjä?

Vaihteleviin oppimisympäristöihin kuuluvat erityisesti ulkomaanmatkat kansainvälisissä projekteissa. Monipuoliset yritysvierailut pienyrityksistä teollisuusyrityksiin sekä opiskelijoiden osallistuminen yrittäjyyskongresseihin ja -messuihin ovat erilaisia oppimisympäristöjä parhaimmillaan. Myös NY24h-leirien miljööt vaihtelevat vuosittain.

Korkeakouluvierailut antavat perspektiiviä ja kipinää yrittäjyyden jatko-opintoihin ja monipuoliset yrittäjyyden verkko-opinnot antavat tilaa opiskelijan itsenäiselle oppimiselle.

Yhteistoimintaa NY24h-leirillä 2018.

Onko meidän lukiossa teemaopintoja?

Kyllä, Startup High Schoolin verkko-opinnot UP1, UP2, ja UP3 teemaopintoina.

Onko meidän lukiossa yrittäjyyspäiviä tai teemapäiviä, joihin sisältyy yrittäjyyskasvatusta?

Lukiolla on pidetty neljä kertaa ohjelmalliset, kaksipäiväiset yrittäjyysmessut yhteistyössä yrittäjien kanssa. Yrittäjän päivänä on tavattu yrittäjävieraita tai järjestetty erilaisia tapahtumia (Businessrastit, Yrittäjän Päivän toritapahtuma, Yritys Hyvä kilpailun markkinointitapahtuma tms.)

Oppilaskunta on järjestänyt päivätyökeräyksen yhteistyössä vanhusten palvelutalojen ja päiväkotien kanssa, ja tulemme jatkamaan tätä yhteistyötä.

Miten meidän lukiossa tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa?

Yrittäjyyden jatko-opintoväylistä opiskelijat tutustuvat Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon, Aalto-yliopistoon ja Helsingin yliopistoon. Myös Jyväskylän Tiimiakatemiassa on vierailtu.

Tiivistä hanke- ja muuta yhteistyötä tehdään Cursorin ja YES Kotka-Haminan kanssa. Karhulan lukion opettaja- ja opiskelijaedustus on ollut mm. mukana laatimassa Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatuksen strategiaa.

Karhulan Liikkeenharjoittajien kanssa on järjestetty ohjelmallisia toritapahtumia, joissa opiskelijat ovat toimineet lasten ohjaajina, muotinäytöksen malleina ja kirpputorin organisoijina. Myös yhdistysten kanssa on ollut yrittäjyysyhteistyötä; opiskelijat ovat ohjanneet Diabetesyhdistyksen lasten toimintaa ja aikuisten Diabetes-päivää sekä suunnitelleet ja toteuttaneet markkinoinnin Karhulan Katajaisten järjestämään Kymenlaakson Kymppi-juoksutapahtumaan. NY24h-leirejä on pitkään pidetty yhdessä eri lukioiden kanssa.

Kansainvälisiä yrittäjyyskasvatuksen kumppaneita on ollut mm. Tallinnassa, Latviassa, Pietarissa ja Espanjassa. Pisin yhteistyö lienee vuonna 2000 alkanut kumppanuus Murcialaisen yhteistyökoulun kanssa. ”Espanja-projektia” toteutetaan vuosittain kansainvälisen NY-leirin teemalla. Onpa projektissa toteutettu myös yksi kansainvälinen NY-yrityskin.

Kansainvälistä yhteistyötä Espanja-projekteissa 2018.

Onko meidän lukiolla omaa yrityskummia?

Pysyvämpiä yritysyhteistyökumppaneita ovat olleet mm. Dakar, Stora Enso ja Sunila. Näiden lisäksi on lukuisia opintojen ja projektien mukana vaihtuvia yrityskumppaneita. Myös NY24-leirien yhteistyöyritykset vaihtuvat vuosittain leirin teeman mukaan.

Onko meidän lukiossa vieraillut yrittäjiä? Kuka on ollut mieleenpainuvin vieras?

Vuosien varrella on tavattu useita yrittäjävieraita. Mieleenpainuvimpia olivat esim. viittomakielinen hip hop-muusikko Signmark, valosuunnittelija Mikki Kunttu, sisustusarkkitehti Marko Paananen ja kokki Harri Syrjänen.

Onko meidän lukiossa mahdollista perustaa oma harjoitusyritys osana opiskelua?

Kyllä. NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelma kuuluu yrittäjyyslinjan opintoihin ja kurssi on tarjolla myös muille opiskelijoille.

Mitä valmiita malleja tai työkaluja meidän lukiossa käytetään?

NY24h-leiri, NY Vuosi Yrittäjänä, Yritys Hyvä-kilpailu, Yrittäjyyden verkkokurssit: TAT:n Businesskurssit, Skilloon, Startup High School.

Onko meidän lukiossa osuuskuntatoimintaa tai lukion oma yritys?

Yrittäjyyslinja ja MaTe-linja pyörittävät kahvilaa. Harkitsemme myös osuuskuntatoimintaa.

Pääsevätkö meidän lukiossa oppilaat osallistumaan kurssisisältöjen tai teemapäivien suunnitteluun?

Kyllä, oppilaskunta suunnittelee ja organisoi päivätyökeräyspäivän ja liikuntapäivän ja on järjestänyt myös useita musikaaleja ja hyväntekeväisyyskonsertteja. Liikunnan valinnaiskurssi (Li8) suunnittelee ja toteuttaa uusien ykkösten ryhmäytymispäivän.

Mikä on hauskin yrittäjyyskasvatukseen liittyvä juttu mitä olemme tehneet yhdessä?

Espanja-projekti kansainvälisine NY-leireineen ja muut kansainväliset yrittäjyysjutut. Myös eri yhteistyölukioiden väliset matkailuyrittäjyysprojektit ja yrittäjien kanssa yhteistyössä toteutetut, kaksipäiväiset, ohjelmalliset messutapahtumat koulun liikuntasalissa ovat jättäneet pysyviä muistijälkiä.

Ohjelmallinen, kaksipäiväinen Elämän valinnat-messutapahtuma on järjestetty lukiolla neljä kertaa.

Onko meidän lukiossa työelämään tutustumisjaksoa opiskelijoille, opettajille tai rehtorille, tai suunnitteilla sellaista?

On. Yrittäjyyslinjan opiskelijat ovat päässeet tutustumaan yritysjohdon toimintaan Päivä Johtajana -tapahtumissa. Kaikki kakkoset suorittavat TET-jakson; yrittäjyyslinjalaiset 5 päivää yrityksessä, muut kolme päivää työelämään tutustumassa. Opettajilla on mahdollisuus osallistua Ope-TETiin.

Harjoitellaanko meidän lukiossa työnhakutaitoja?

Kyllä, opinto-ohjauksen kursseilla ja esimerkiksi syksyn 2018 NY24h-leirin haastetehtävä perustui tähän. Kielten opinnoissa kirjoitetaan CV ja työhakemus sekä harjoitellaan työhaastattelutilannetta.

Onko meidän lukiossa pohdittu omia, koulun ulkopuolella hankittuja taitoja ja vahvuuksia ja miten niitä voisi hyödyntää opiskelussa tai työelämässä?

Yrittäjyyslinjan opinnoissa on mahdollisuus suorittaa valinnainen ”Harrastuneisuus yrittäjyydeksi” -kurssi. Lisäksi on hyväksi luettavia, koulun ulkopuolella suoritettavia opintoja.

Onko meidän lukiossa opettajilla mahdollisuus kehittää yrittäjyyskasvatusta omassa oppiaineessaan?

Lukio ollut mukana lukuisissa yrittäjyyskasvatuksen kansallisissa  ja alueellisissa hankkeissa (esim. Y-love yrittäjyyslukioverkosto, YES – lukiot työelämään), joiden puitteissa on hankittu vankkaa yrittäjyyskasvatuksen osaamista laajalla rintamalla.

Vuonna 2008 Karhulan lukion yrittäjyyslinjalle myönnettiin Kotkan yrittäjien Nuori Yrittäjä -palkinto. Matkan varrella myös lukion opettajia on palkittu aktiivisesta yrittäjyyskasvatuksen eteenpäin viemisestä vuoden YES-opettaja-tunnustuksella. Lisäksi Karhulan lukio ja sen rehtori Kristiina Juvonen on yrittäjyyskasvatuksen kehittäjänä valittu vuoden 2016 YES Agentiksi.

Yrittäjyyskasvatuksen teemoja ja koulutusta on ollut opettajakunnalle tarjolla varsin säännöllisesti. Myös VESO-koulutus on useampana kertana liittynyt yrittäjyyskasvatukseen.

Karhulan lukio.

Jutun kuvat:  Karhulan lukio.

Karhulan lukio on mukana YES – Lukiot työelämään -hankkeessa, jonka tavoitteena on rakentaa työelämälähtöisempää lukiokoulutusta. Tässä juttusarjassa esittelemme kerran kuukaudessa yhden hankkeessa mukana oleva lukion yrittäjyyskasvatusta. Katso sarjassa aiemmin ilmestyneet jutut:

Nivalan lukiossa opiskelijat pääsevät tutustumaan työelämään ja perustamaan oman harjoitusyrityksen – lukiolla on myös oma yritystiimi

Nivalan lukiossa on tarjolla yhteensä kuusi yrittäjyyskurssia, ja yrittäjyysaiheista toimintaa on järjestetty kaikille lukiolaisille. Esimerkiksi Amazing Business Race on jokakeväinen tempaus lukion kakkosluokkalaisille.

Teemaopintoja, erilaisia oppimisympäristöjä ja työelämään tutustumista – näin yrittäjyyskasvatus toteutuu Pieksämäen lukiossa

Pieksämäen lukio tekee eri oppilaineissa paljon yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, ja vierailuja järjestetään puolin ja toisin. Tänä keväänä kaikille 2. vuosikurssin opiskelijoille järjestettiin myös lukiotet.

Haminan lukiossa kaikki lukiolaiset pääsevät kahdeksi päiväksi TETiin, myös ope-TET käytössä

Haminan lukiossa toteutetaan oppiainerajat ylittäviä kursseja, järjestetään yrittäjyyspäiviä ja tehdään paljon yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Kaikki lukiolaiset suorittavat kaksi päivää työelämään tutustumista lukion aikana,  ja myös opettajat pääsevät ope-tettiin.

Raision lukiossa yrittäjyyskasvatusta saavat niin opiskelijat, opettajat kuin rehtorikin

Raision lukiossa opiskelijoille on tarjolla viiden kurssin laajuinen Yrittäjyyslinja. Opiskelijoilla on mahdollisuus perustaa NY-yritys, ja yhteistyö muiden koulujen ja yrittäjien kanssa on tiivistä.

Mikkelin lukiossa opiskelijat pääsevät ideoimaan kurssisisältöjä ja opettajat tutustuvat työelämään

Mikkelin lukion opiskelijoille on tarjolla yrittäjyyskursseja ja teemaopintoja, ja moneen kurssiin sisältyy yhteistyötä työelämän kanssa.

Kiimingin lukio panostaa nyt yrittäjyyskasvatukseen

Kiimingin lukiossa on tänä lukuvuonna merkittävänä painopistealueena yrittäjyyskasvatus.

Kotkan lyseon lukiossa opiskellaan yrittäjämäisellä otteella

Kotkan lukiossa yhteistyökumppanien verkosto on laaja ja yrittäjyyskasvatusta viedään nyt yhdessä virkeästi eteenpäin.

Näin Mäntsälän lukiossa toteutetaan yrittäjyyskasvatusta

Mäntsälän lukiossa opiskelijat muun muassa käyvät yritysvierailuilla, tekevät TET-päiviä ja kuulevat yliopisto-opiskelijoilta jatko-opinnoista.

 

[/su_column] [/su_row]

Kasvuyrittäjyydestä kertova tietokirja lahjoitetaan kaikille lukion kakkosluokkalaisille

Kotimaista kasvuyrittäjyyttä ja startup-kenttää käsittelevä Kutsuvat sitä pöhinäksi – Tositarinoita kasvuyrittäjyydestä -tietokirja (Otava, 2018) lahjoitetaan syksyn 2018 aikana kaikille lukion toista luokkaa käyville oppilaille. Kirjan 35 000 kappaleen erikoispainokseen on kirjoittanut alkusanat tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Ainutlaatuisen lahjoitushankkeen yhteydessä käynnistyy myös sarja yrittäjävierailuja Suomen lukioissa, mukana mm. Risto Siilasmaa ja Ilkka Paananen.

Katariina Helaniemi, Annaleena Kuronen, Venla Väkeväinen Kuva Jussi Särkilahti

Jokainen lukion toista luokkaa käyvä oppilas saa syksyllä 2018 oman kappaleensa Katariina Helaniemen, Annaleena Kurosenja Venla Väkeväisen kirjaa Kutsuvat sitä pöhinäksi – Tositarinoita kasvuyrittäjyydestä.

“Jokaisella meistä on oma polkunsa. Kaikkien ei tarvitse ryhtyä kasvuyrittäjiksi, mutta uskon, että kirja antaa elämyksiä ja oivalluksia ihan meille jokaiselle, missä tahansa vaikutammekin”, kirjoittaa tasavallan presidentti Sauli Niinistö kirjan erikoispainoksen alkusanoissa.

Kutsuvat sitä pöhinäksion kolmen kasvuyritystapahtuma Slushin ydintiimissä vaikuttaneen nuoren kirjailijan esikoisteos. Se kertoo startupin perustamisesta ja kuvaa kasvuyritysten merkitystä yhteiskunnalle. Kirjaan on haastateltu yli 30 suomalaista kasvuyrittäjää, muun muassa Supercellin, F-Securen ja Jaikun takana.

Lahjoituksella tuetaan nuorten yrittäjyystietoutta

Lahjoituksen tarkoituksena on kasvattaa ymmärrystä kasvuyrittäjyydestä ja tarjota nuorille työkaluja tulevaisuuden rakentamiseen. Kirja soveltuu keskustelun herättäjäksi esimerkiksi yhteiskuntaopin tai äidinkielen ja kirjallisuuden kurssille.

“Kasvuyrittäjät ovat aikamme keksijöitä ja visionäärejä, ja startupit muokkaavat maailmaamme kiihtyvällä tahdilla. Siksi on tärkeää, että nuoret ympäri Suomen saavat lisää tietoa kasvuyrityksistä ja niiden kehittämistä teknologioista. Toivomme, että kirja antaa nuorille uusia näkökulmia ja rohkeutta startata omia projekteja. Meille kolmelle tähän kenttään hyppääminen on ollut käänteentekevää”, kommentoivat kirjan kirjoittajat Helaniemi, Kuronen ja Väkeväinen.

“Yrittäjyys kiinnostaa nuoria yhä enemmän ja on tärkeää, että heidän ulottuvillaan on mahdollisimman monipuolista tietoa. Olemme erittäin iloisia, että kirja lahjoitetaan yli 30 000 lukiolaiselle”, kommentoi Otavan kustannusjohtaja Eva Reenpää.

Ainutlaatuisen hankkeen takana suuri joukko suomalaisia säätiöitä ja eturivin startup-yrittäjiä

Mukana kirjalahjoitusta toteuttamassa ovat kirjailijoiden lisäksi suuri joukko suomalaisia kasvuyrityskentän vaikuttajia, yrityksiä, säätiöitä ja järjestöjä. Myös Opetushallitus on mukana tukemassa hanketta.

”Tämä on todella hieno ja lukion opetussuunnitelman tavoitteiden mukainen kontribuutio lukiolaisten yrittäjyystietoisuuden avartamiseen”, kommentoi Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Kirjan jakelun yhteydessä käynnistyy sarja kasvuyrittäjävierailuja Suomen lukioissa syksyn 2018 aikana. Jo yli 50 yrittäjää on lupautunut vierailemaan entisessä opinahjossaan kertomassa yrittäjätarinansa. Mukana ovat mm. Ilkka Paananen, Risto Siilasmaa, Maria Ritola, Maija Itkonen, Henrietta Kekäläinen, Linda Liukas, Ilkka Kivimäki, Antero Vartia ja Rudi Skogman. Lisää yrittäjiä toivotetaan mukaan vierailuille, ilmoittautua voi osoitteessa bit.ly/lukiokampanja.

Kirjalahjoituksen taustavoimia ovat Liikesivistysrahasto, Otavan kirjasäätiö, Yksityisyrittäjäin Säätiö sekä Wihurin rahasto, jotka ovat myöntäneet rahoituksen erikoispainoksen toteutukseen, painatukseen ja jakeluun. Kirjojen jakelukumppanina toimii valtakunnallinen, yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijoista koostuva YES-verkosto. Lisäksi Suomen Ekonomit ja Tekniikan Akateemiset ovat jakamassa yhteensä 1 500 kirjaa aloittaville teknillisen ja kaupallisen alan korkeakouluopiskelijoille syksyn 2018 aikana.

Lähde: Otavan tiedote 19.9.2018

Uusi digitaalinen palvelu opettajien yrittäjyyskasvatustyöhön: tralla.fi

Suomen yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden työkalut, menetelmät ja toimijat löytyvät nyt yhdestä paikasta eli Trallasta.

Tralla auttaa opettajaa valitsemaan oppijoiden ikään ja valmiustasoon parhaiten soveltuvat yrittäjyyskasvatuksen menetelmät ja oppimisympäristöt. Palvelusta näkee myös, miten kyseinen malli toteuttaa yrittäjyyskasvatukselle asetettuja tavoitteita. Opettajat voivat myös lisätä palveluun omia yrittäjyyskasvatusmallejaan.

Trallaan on myös koottu yrittäjyyskasvatuksen teoriaa ja avattu sen keskeisiä käsitteitä. Palvelu perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2017 laatimiin yrittäjyyskasvatuslinjauksiin, opetussuunnitelmiin sekä muihin strategioihin, jotka ohjaavat koulutusta yrittäjyyden näkökulmasta.

Tralla.fi-palvelun toteutuksesta ja jatkokehittämisestä vastaa YES-verkosto.

– Meillä Suomessa on ilahduttavan paljon hyviä yrittäjyyskasvatuksen materiaaleja ja palveluja. Koska niitä tuottavia toimijoita on paljon, opettajien voi olla vaikea saada kokonaiskuvaa kaikista mahdollisuuksista, ja hyvät mallit tai työkalut voivat jäädä löytämättä. Tralla kokoaa yhteen nämä yrittäjyyskasvatuksen ja -koulutuksen toimenpiteet ja toimijat, kertoo YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

Trallan on tuottanut Yksityisyrittäjäin Säätiö.

 

– Yksityisyrittäjäin Säätiö on vuosien ajan rahoittanut erilaisia yrittäjyyskasvatuksen hankkeita ja pyrkinyt lisäämään yrittäjyyttä edistävien toimijoiden yhteistyötä. On hienoa, että Tralla-palvelun kautta voimme tuoda opetushenkilöstölle näkyville yrittäjyyskasvatuksen mahdollisuudet ja lapset sekä nuoret voivat osallistua koko koulupolkunsa ajan eri yrittäjyyskasvatustoimenpiteisiin, sanoo Yksityisyrittäjäin Säätiön asiamies Annukka Åstrand.

YESin tavoitteena on, että jokainen suomalainen lapsi ja nuori saa yrittäjyyskasvatusta kouluasteesta ja paikkakunnasta riippumatta ja että jokaisella opettajalla on valmiudet toteuttaa yrittäjyyskasvatusta omassa työssään.

– Tralla muodostaa yrittäjyyskasvatuksen polun esiopetuksesta korkea-asteelle: se kuvaa, miten yrittäjyyskasvatuksen tulisi toteutua: yhtenäisenä jatkumona, jossa oppijoiden taidot ja valmiudet kehittyvät iän myötä, Lehtonen sanoo.

Tralla on toteutettu Yksityisyrittäjäin Säätiön Yrittäjyyskasvatuksen polku -hankkeessa. Yrittäjyyskasvatuksen polkua ja digitaalista palvelua ovat olleet rakentamassa kaikki Suomen merkittävät yrittäjyyskasvatuksen toimijat. Trallasta löytyvät muun muassa YES-verkoston, Nuori Yrittäjyys ry:n, Taloudellisen tiedotustoimiston, Opinkirjon, Suomen 4H-liiton tarjoamat mallit, kurssit ja materiaalit.

 

Tutustu Trallaan: tralla.fi

 

 

 

Taikuri-juontaja-yrittäjyyspuhuja Aatu Itkonen, 17, lähti kysymään yrittäjyydestä ja työelämätaidoista YES Kummeilta – uusi videosarja tulossa!

Nuori yrittäjä Aatu Itkonen nähdään seuraavaksi haastattelijan roolissa YESin videosarjassa, jossa YES Kummit kertovat työelämästä ja yrittäjyydestä. Ensimmäinen haastattelu julkaistaan Yrittäjän Päivänä 5. syyskuuta.

kuva: Karoliina Al-Rawe

Aatu Itkonen taitaa olla jo monelle tuttu: kouvolalainen 17-vuotias yrittäjä on tehnyt taikurinkeikkoja 13-vuotiaasta asti, kertonut omaa yrittäjätarinaansa tuhansille lapsille ja nuorille, juontanut tapahtumia ja tehnyt videoblogia yrittäjyydestä.

Seuraava aluevaltaus on Aatu & YES Kummit -haastattelusarja, jonka ensimmäinen haastattelu julkaistaan huomenna Yrittäjän Päivänä YES-verkoston YouTube-kanavalla.

Sarjan on toteuttanut Itkonen yhdessä Jari Hynysen kanssa. Videoissa Itkonen nähdään haastattelijana, ja Hynynen on kuvannut ja editoinut videot.

Aatu, olet tehnyt juontajan hommia ilmeisesti vuoden verran?

– Se lähti yleisöpalautteesta: noin vuosi sitten aloin saada muistaakseni Facebookissa viestejä, että oletko koskaan ajatellut juontajan töitä ja voisit sopia siihen. Mietin ensin, että mitähän tästä tulee, mutta kun sain ensimmäisen keikan, niin hyvinhän se meni! Ensimmäinen iso juontokeikkani oli viime joulukuussa eskareiden itsenäisyysjuhla Kouvolan kaupungintalolla. Kun se oli heitetty, niin sana levisi ja aloin saada lisää yhteydenottoja.

Aatu & YES Kummit -sarjassa toimit haastattelijana ja Jari Hynynenkin on vielä lukiossa. Miten haastateltavat suhtautuivat noin nuoriin tekijöihin kuin sinä?

­­– Se kävi mielessä, kun matkustettiin junassa ensimmäiseen haastatteluun, mutta jännää, että ihan tavallisesti. Tietysti olin jutellut haastateltavien kanssa etukäteen, kuvaukset olivat ainoastaan yksi pieni osa. Monethan eivät edes ajattele ikää – omilla keikoillani on kysytty, että ”tulitko omalla autolla” ja vastaavaa.

Juttelet videoilla YES Kummien kanssa yrittäjyydestä ja työelämästä. Opitko itse yrittäjänä uutta?

– Oli todella mielenkiintoista päästä kuulemaan ja näkemään muita yrittäjiä. Mieleen jäi muun muassa se, kun puhuimme epäonnistumisista Antti Kirmasen kanssa. Siinä oli hyvää esimerkkiä, miten niistä selviää, ja totta kai erittäin tärkeää tietoa muillekin.

kuva: Karoliina Al-Rawe

Entä haastattelujen tekemisestä?

– Tekniikasta oppi kuvausten edetessä lisää, esimerkiksi kokeilemaan erilaisia kuvakokoja ja -kulmia. Haastatteluissa auttoi, että soitin kummeille etukäteen ja taustoitin haastatteluja. Kun itsekin olen ollut haastateltavana, niin jos ei tiedä mitä kysytään, niin se on jännempi paikka. Mutta YES Kummit olivat kaikki mukavan rentoja. Sen opimme, että vaatii paljon työtä, jotta saa kaksi minuuttia valmista videota: suunnittelu, kummiin tutustuminen yms. Kokonaisuus vie aikaa.

Olet itsekin YES Kummi. Miksi tahdot kertoa omaa tarinaasi nuorille?

– Koska nuoret miettivät, mitä he tekevät ysiluokan jälkeen ja esimerkiksi esiintyjän työ tai julkinen työ kiinnostaa nuoria. Omalla tarinallani saan tuotua yrittäjyysnäkökulmaa nuorille ja avattua sitä, millaista työ on. Esimerkiksi yrittäjyydessä menee paljon aikaa, ja julkisessa työssä ei kaikki ole aina plussaa. Olen saanut nuorilta hyvää palautetta, ja motivaatio puhumiseen ei ole ainakaan laskussa, vaan päinvastoin! Syksyn kouluvierailuni starttaavat 6. syyskuuta, kun menen puhumaan yrittäjyystunnille Myllykosken yhteiskouluun.

Yrittäjyyden ohella opiskelet audiovisuaalista viestintää Tampereella. Miten työn ja opiskelun yhdistäminen onnistuu?

– Hankalinta on aikatauluttaminen. Iso osa keikoistani on Kaakkois-Suomessa, mutta teen keikkaa myös muualle – esimerkiksi huomenna menen juontamaan Ready4bisnes -tapahtumaa Ylivieskaan. Välillä mietin, että pitäisikö sanoa enemmän ei, mutta yleensä yritän ensin miettiä kaikki ratkaisut. Koulusta suhtaudutaan hyvin, ja koulu on kyllä ykkösenä. Kaikki menee superhyvin tasapainossa.

Lopuksi: miksi kannattaa ryhtyä YES Kummiksi?

– Tietenkin siksi, että voi kertoa nuorille omaa tarinaa. Voi antaa vinkkejä ja tuotua omaa näkökulmaa ja kokemuksia. On kiva saada palautetta kouluilta ja etenkin nuorilta. Etenkin jos nuoret lähtevät esimerkiksi ajattelemaan, että voisiko musta tulla kitaransoittaja tai saisiko tästä taidosta joitain. Sitäkin suosittelen, että mikäli opettajat eivät ota yhteyttä, niin ottakaa itse kouluihin yhteyttä. Ja opettajat, entistä enemmän rohkeasti ottamaan yhteyttä kummeihin!

 

Aatu & YES Kummit

Aatu & YES Kummit -haastattelusarjan ensimmäinen osa on katsottavissa Yrittäjän Päivänä 5.9. YES-verkoston YouTube-kanavalla

Tule kuulemaan Aatun tarina Ready4bisnes-tapahtumaan

Aatu Itkonen juontaa Yrittäjän Päivänä 5.9. Ready4bisnes -tapahtuman Ylivieskan Sputnik 2022 – nuorisotalolla. Tilaisuuteen on ilmainen pääsy. Tervetuloa! 

Aatu Itkonen on myös YES Kummi

YES haastatteli Aatu Itkosta viime lokakuussa. Lue juttu: 16-vuotias Aatu taikoi itsensä estradeille – nuori yrittäjä peräänkuuluttaa nyt yrittäjyyskasvatusta

Nivalan lukiossa opiskelijat pääsevät tutustumaan työelämään ja perustamaan oman harjoitusyrityksen – lukiolla on myös oma yritystiimi

YESin yrittäjyyskasvatuksen ystäväkirjassa vuorossa on Nivalan lukio. Lukiossa on tarjolla yhteensä kuusi yrittäjyyskurssia, ja yrittäjyysaiheista toimintaa on järjestetty kaikille lukiolaisille. Esimerkiksi Amazing Business Race on jokakeväinen tempaus lukion kakkosluokkalaisille.

Tämän ystäväkirjan täyttivät Kaarina Keskitalo ja Tuomo Hurtig.

lukion nimi: Nivalan lukio
paikkakunta: Nivala
opiskelijoita: 182
opettajia: 19
Onko meidän lukiossa yrittäjyyskursseja?

Kyllä. Opiskelijat voivat valita yhteensä kuusi  kurssia, jotka suoritetaan ensimmäisen ja toisen vuoden aikana. NY-yrityksen perustajat saavat vuoden toiminnastaan kolme kurssia, 24h -leirille osallistujat kurssin ja leirin järjestäjät myös kurssin. Lisäksi lukiolla toimii yritystiimi, joka on koulun yritystoiminnan lisäksi mukana erilaisissa tapahtumissa ja messuilla.

Miten meidän lukiossa yrittäjyyskasvatus näkyy muissa oppiaineissa?

Yrittäjyyteen liittyviä näkökulmia tuodaan esille esimerkiksi kielten ja reaaliaineiden tunneilla. Opinto-ohjauksessa keskustellaan myöskin yrittäjyydestä.

Nivalan lukiolaisia NY Uskalla Yrittää -finaalissa Helsingissä.

Onko meidän lukiossa yrittäjyyspäiviä tai teemapäiviä, joihin sisältyy yrittäjyyskasvatusta?

Yrittäjän Päivänä koulullamme järjestetään yrittäjyysaiheista toimintaa kaikille koulun opiskelijoille. Pitkin vuotta teemme mahdollisimman monta vierailua lähialueen tapahtumiin ja järjestämme myös opiskelijoillemme ekskursion Ouluun. Keväällä kakkosluokkalaiset seikkailevat ympäri Nivalaa Amazing Business Race -kilpailussamme.

Miten meidän lukiossa tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa?

Olemme yrittäjyyskasvatusopintojen alusta lähtien tehneet yhteistyötä Reisjärven kristillisen opiston yrittäjyyslinjan kanssa. Meillä on myös tiiviit yhteydet Keskipiste Leaderiin, Nivalan yrittäjiin ja lähialueen oppilaitoksiin.

Onko meidän lukiolla omaa yrityskummia?

Toimimme dynaamisesti yhteistyössä monien alueemme yritysten kanssa.

Onko meidän lukiossa vieraillut yrittäjiä? Kuka on ollut mieleenpainuvin vieras?

Lukiollamme vierailee silloin tällöin yrittäjiä jotka enimmäkseen vaikuttavat lähikuntien alueella. Matkustamme myös ahkerasti erinäisiin tapahtumiin kuuntelemaan vierailevia yrittäjiä. Viimeisimmältä Oulun matkaltamme parhaiten mieliin jäi FightBackin vaikuttava Pekka Hyysalo.

Onko meidän lukiossa mahdollista perustaa oma harjoitusyritys osana opiskelua?

Kyllä. Toisen vuoden opiskelijoita kannustetaan ryhtymään NY-yrittäjiksi.

Mitä valmiita malleja tai työkaluja meidän lukiossa käytetään?

Vuosittain järjestettävä NY 24h -leiri pohjautuu valmiiseen malliin. Suurin osa yrittäjyysopinnoista on kuitenkin suunniteltu itse, yhteistyökumppaniemme loistavia apuja hyödyntäen!

NY 24h -leiri käynnissä.

Pääsevätkö meidän lukiossa oppilaat osallistumaan kurssisisältöjen tai teemapäivien suunnitteluun?

Kyllä, pääsevät hyvin monipuolisesti. Opiskelijat järjestävät itse 24h -leirin, ja pääsevät osana yrittäjyystiimiä olemaan mukana kaikissa vuoden mittaan järjestettävissä yrittäjyysopinnoissa. Heitä kuunnellaan ideoinnissa ja he ovat myös tiivis osa toteutusta.

Mikä on hauskin yrittäjyyskasvatukseen liittyvä juttu mitä olemme tehneet yhdessä?

Yksi viime vuoden NY -yrityksistämme (Jelppi NY) voitti oman sarjansa Oulussa järjestetyssä Uskalla Yrittää -semifinaalissa. Tämä takasi yritykselle paikan Helsingin finaaliin, joka oli kaikille meille osallistuneille huikea kokemus!

Onko meidän lukiossa työelämään tutustumisjaksoa opiskelijoille, opettajille tai rehtorille, tai suunnitteilla sellaista?

Lukiomme opintoihin kuuluu työelämääntutustumisjakso, joka suoritetaan osana opinto-ohjaustunteja. Opettajat ova tehneet useita lyhyempiä vierailuita, joissa olemme päässeet tutustumaan tarkemmin joidenkin yhteistyökumppaneidemme toimintaan.

Harjoitellaanko meidän lukiossa työnhakutaitoja?

Kyllä harjoitellaan. Työnhakutaidot ovat osana opinto-ohjausta. NY Vuosi yrittäjänä -kursseille osallistuvat pääsevät lisäksi harjoittelemaan tositilanteiden kautta runsaasti esiintymis- ja markkinointitaitoja, sekä verkostoitumaan. Monet nuoret yrittäjämme ovat pitäneet näitä taitoja tärkeimpinä oppeinaan kursseilta!

Jutun kuvat:  Nivalan lukio.

Nivalan lukio on mukana YES – Lukiot työelämään -hankkeessa, jonka tavoitteena on rakentaa työelämälähtöisempää lukiokoulutusta. Tässä juttusarjassa esittelemme kerran kuukaudessa yhden hankkeessa mukana oleva lukion yrittäjyyskasvatusta. Katso sarjassa aiemmin ilmestyneet jutut:

Teemaopintoja, erilaisia oppimisympäristöjä ja työelämään tutustumista – näin yrittäjyyskasvatus toteutuu Pieksämäen lukiossa

Pieksämäen lukio tekee eri oppilaineissa paljon yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, ja vierailuja järjestetään puolin ja toisin. Tänä keväänä kaikille 2. vuosikurssin opiskelijoille järjestettiin myös lukiotet.

Haminan lukiossa kaikki lukiolaiset pääsevät kahdeksi päiväksi TETiin, myös ope-TET käytössä

Haminan lukiossa toteutetaan oppiainerajat ylittäviä kursseja, järjestetään yrittäjyyspäiviä ja tehdään paljon yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Kaikki lukiolaiset suorittavat kaksi päivää työelämään tutustumista lukion aikana,  ja myös opettajat pääsevät ope-tettiin.

Raision lukiossa yrittäjyyskasvatusta saavat niin opiskelijat, opettajat kuin rehtorikin

Raision lukiossa opiskelijoille on tarjolla viiden kurssin laajuinen Yrittäjyyslinja. Opiskelijoilla on mahdollisuus perustaa NY-yritys, ja yhteistyö muiden koulujen ja yrittäjien kanssa on tiivistä.

Mikkelin lukiossa opiskelijat pääsevät ideoimaan kurssisisältöjä ja opettajat tutustuvat työelämään

Mikkelin lukion opiskelijoille on tarjolla yrittäjyyskursseja ja teemaopintoja, ja moneen kurssiin sisältyy yhteistyötä työelämän kanssa.

Kiimingin lukio panostaa nyt yrittäjyyskasvatukseen

Kiimingin lukiossa on tänä lukuvuonna merkittävänä painopistealueena yrittäjyyskasvatus.

Kotkan lyseon lukiossa opiskellaan yrittäjämäisellä otteella

Kotkan lukiossa yhteistyökumppanien verkosto on laaja ja yrittäjyyskasvatusta viedään nyt yhdessä virkeästi eteenpäin.

Näin Mäntsälän lukiossa toteutetaan yrittäjyyskasvatusta

Mäntsälän lukiossa opiskelijat muun muassa käyvät yritysvierailuilla, tekevät TET-päiviä ja kuulevat yliopisto-opiskelijoilta jatko-opinnoista.

 

[/su_column] [/su_row]
YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php